Handelsbetingelser

§ 1 – Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser (herefter ”handelsbetingelserne”) gælder for alle tilbud, salg og leverancer foretaget af Logus til enhver erhvervsdrivende kunde (herefter ”køber” eller ”du”).

Logus
CVR-nr. 40567461
Svenstrupvej 10A
2665 Vallensbæk Strand
Hjemmeside: www.Logus.dk
Tel.: + 45 50 15 50 20
E-mail: info@Logus.dk

Handelsbetingelserne har forrang frem for samtlige modstridende vilkår fra køber, såsom i købers accept og/eller i købers generelle indkøbsbetingelser, også i tilfælde hvor Logus ikke gør indsigelse mod sådanne modstridende vilkår.

Handel med Logus kan kun finde sted, hvis køber erklærer sig indforstået med de handelsbetingelser, der gælder for handel på webshoppen på www.logus.dk. Bestillinger kan afgives via webshoppen, via telefon eller via mail. Køber vil snarest efter bestillingen er afgivet, modtage en ordrebekræftelse på mail med angivelse af ordrenummer, det samlede ordrebeløb samt handelsbetingelser. Når Logus har behandlet købers ordre og denne er godkendt, vil køber modtage endnu en mail med oplysninger om hvornår ordren forventes leveret. Ved bestillingskøb modtager køber endvidere en mail, når varen er modtaget hos Logus. Det forudsættes af Logus, at køber er indforstået med handelsbetingelserne, hvis ikke Logus senest inden køber har modtaget mail med godkendelse af ordren, har modtaget anden besked fra køber.

§ 2 – Betaling

2.1 Betalingsfrist

Medmindre andet er aftalt, vil køber modtage en faktura i forbindelse med levering. Betalingen kan ske via bankoverførsel eller ved tilmelding til Leverandørservice. Betalingen skal ske senest 8 hverdage efter levering, medmindre andet er aftalt forinden leveringen. Hvis leverancen vedrører én ordre, som leveres af flere omgange, modtager køber én faktura i forbindelse med sidste levering. Vedrører leverancen flere ordrer modtager køber en faktura for hver ordre. Forfaldsdatoen vil fremgå af fakturaen.

2.2 Hvis betaling ikke sker rettidigt

Hvis betaling sker efter forfaldstid, er Logus berettiget til at opkræve renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldstidspunktet med 3 % pr. påbegyndt måned. Ved fremsendelse af betalingspåmindelse beregnes et rykkergebyr på 100 kr. pr. påmindelse. Påmindelsen sker pr. mail. Ved betalingsmisligholdelse er Logus ydermere berettiget til at kræve sine fulde udenretlige inddrivelsesomkostninger, inklusive advokatomkostninger, dækket af køber, også i det omfang disse måtte overstige de i medfør af renteloven fastsatte takster.

Hvis Logus skal levere ad flere omgange som følge af flere ordrer, er Logus berettiget til at tilbageholde en leverance, såfremt køber er i misligholdelse med sin betalingsforpligtelse vedrørende en eller flere forudgående leverancer. Købers tilbageholdelse af betaling udgør en væsentlig misligholdelse.

§ 3 – Levering

§ 3.1 Leveringstid & leveringssted

På lagerførte varer har vi dag-til-dag levering på hele sjælland. Du kan derfor ofte regne med at modtage varerne inden for 1 dag, forudsat der er afgivet bestilling inden kl. 11.00 dagen før levering. Køber vil modtage en mail med besked om hvornår ordren forventes levering, jf. § 1. På bestillingskøb kan der gå nogle uger, før varene er hos dig. Kontakt os, hvis du vil høre mere om leveringstid på bestemte bestillingsvarer.

Medmindre andet er aftalt er leveringssted hos købers forretningssted.

§ 3.2 Besigtigelse ved levering og mangler ved salgsgenstanden

Køber (eller modtageren på sælgers vegne) er forpligtet til at se efter, at varen leveres i ubrudt emballage, og såfremt dette ikke er tilfældet, at foretage gennemsyn af det leverede sammen med sælger. Endvidere er modtageren forpligtet til at sikre sig at forsendelsen indeholder de bestilte varer, og skulle det ikke være tilfældet, straks – og senest inden 8 dage – at påpege fejl og/eller mangler i leveringen til Logus, på e-mail info@logus.dk eller tlf. +45 50 15 50 20. Modtageren kan ikke påberåbe sig erstatning for en forkert leveret vare såfremt varen er taget i brug.

§ 3.3 – Forsendelsesudgift

Fragt er gratis ved køb over 1000 kr. exl moms. Mindre bestillinger koster 79 kr. Leveringsprisen inkluderer levering til fortovskant.

§ 4 – Returnering, Fortrydelsesret og Reklamation

4.1 Returnering

Returnering af lagerførte varer kan kun finde sted, når varen er i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage. Førend dette krav er mødt, kan fortrydelsesretten ikke anvendes.

Specialfremstillede varer på bestilling, tages ikke retur. Her vil altid være indgået en kontrakt som underskrives af Logus og køber, som er bindende. Ved fejl og mangler i stave- og trykfejl på varer med logo, har køber dog i det tilfælde den almindelige fortrydelsesret, jf. punkt 4.2. Mål og vægt fremgår altid af kontrakten, og der kan derfor ikke gøres indsigelse herimod.

Produktet skal være intakt og i samme stand og mængde som ved modtagelsen. Køber hæfter for eventuel forringelse af varens værdi.

4.2 Fortrydelsesret

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give Logus meddelelse om, at du ønsker at fortryde købet. Meddelelsen skal gives pr. mail på info@logus.dk sammen med en kopi af ordrebekræftelsen. Det skal fremgå tydeligt at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret.

Køber har 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor køber:

·         har modtaget sin vare

·         får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis

·         får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af én ordre, der består af flere partier eller dele

·         får den første vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om aftaler om regelmæssig levering af samme varer over en bestemt periode

Køber kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give Logos tydelig meddelelse om dette.  Hvis fortrydelse sker i forbindelse med den fysiske levering af varen, er køber pligtig til at tage varen i besiddelse på sælgers regning, medmindre en repræsentant fra Logus.dk er til stede på leveringsstedet og kan tage varen med retur.

4.3 Returneringsfrist

Du skal sende sin ordre retur til Logus uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Returnering af varer mere end 14 dage fra leveringsdatoen kan kun ske efter skriftlig aftale med Logus. Køber skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen, jf. punkt 4.4. Ved returnering er køber ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Varen sendes til adressen som er angivet i § 1.

Ved returnering af varer skal følgende altid oplyses:

·         Kundenummer

·         Fakturanummer

·         Varenavn og antal

·         Årsag til returnering

·         Konto- og registreringsnr. til den konto der skal ske tilbagebetaling til. Dette er  dog ikke nødvendigt hvis køber er tilmeldt leverandørservice.

4.4 Forsendelsesudgifter ved tilbagelevering

Udgifterne ved tilbagelevering betales af kunden, med mindre returneringen skyldes en fejl hos Logus.dk Udgifterne for returnering varierer afhængigt af ordrestørrelsen.

4.5 Refundering

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis tilbagebetalt det beløb, som du har indbetalt til os. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, dvs. medmindre andet er aftalt. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre der foreligger aftale om andet. Husk at gemme postkvittering som dokumentation for, at du har returneret varen.

4.6 – Reklamationsret

Når du handler med Logus har du 24 måneders reklamationsret. Reklamation skal indgives til info@logus.dk. Køber kan enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen.

Modtager du en forkert eller en beskadiget vare, refunderer Logus naturligvis forsendelsesomkostningerne, både for den oprindelige levering og for tilbageleveringen, jf. dog pkt. 3.2 om købers besigtigelsespligt.

§ 5 – Øvrige forbehold

Alle priser er ekskl. moms.

Vi tager forbehold for eventuelle prisjusteringer samt ændringer i produktspecifikationer, afgiftsændringer, tryk- og billedfejl på hjemmesiden med videre.

Logus påtager sig intet ansvar for at mål og vægt stemmer overens med kundernes egne målinger. De vægt og mål, der opgives, er producenternes angivelser. Såfremt en vare på disse punkter ikke findes at leve op til forventningerne, gælder den almindelige 14 dages fortrydelsesret.

Der tages ligeledes forbehold for udsolgte eller udgåede varer, herunder restordrer og svigtende leverancer fra vores leverandører/distributører. Udefrakommende omstændigheder, herunder Force majeure som fx. krig, strejke og naturkatastrofer, eller andre omstændigheder uden for sælgers kontrol, fritager Logus for levering.

Menu